Asansrn TarihesiBu gün dünyamızda harika bir dikey taıma aracı olarak kullandıımız ve insanlıın hizmetine sunulan asansör ilk olarak Avrupadan bütün dünyaya yayıldıını günümüze kadar gelen elimizdeki belgelerden öreniyoruz.

Çok eski çalardan orta çaa 13 yüzyılın balarına kadar kaldırma araçlarının arkasındaki güç İnsan ve Hayvan gücüydü Eski Roma İmparotorluu saraylarında katlar arasında inip çıkan dolapların bulunduu yazıtlardan öreniyoruz. Romalı Mimar VİTARÜS .M.S. 26 yılında yazmı olduu eserde Romada M.Ö. 236 yıl önce dahi yük kaldırmak ve indirmek için bir takım araçlarından söz etmitir. Daha sonra bu dolapların ilkel bir asansör olduuna o zamanki bilim adamları karar vermilerdir.

Orta ça dönemlerinde buna benzer dolapların (asansör) manastırların duvarlarında dıarıdan faliyet gösteren asansörlerin olduu bilinmektedir bu tür asansörlerin daha çok savunma ve korunma amaçla yapıldıı dümanların gece baskınları yaparak içeriye girmesinin önlenmesi için yapıldıı düünülmektedir.

17. Yüz yılın balarında VELAYER adındaki bir fransız mimar bu ilkel aleti biraz daha gelitirerek karı aırlık ile daha iyi dengede çalımasını saladı ve bu alet elle çevrilerek hareket ettiriliyordu bunun adına ise uçan sandelye adını vermitir. 15 yıl sonra Amarikalı mimar HENRY WATERMAN daha büyük bir dolap yaptı ve iki katlı bir binada kullandı bu aleti basınçlı hava ile çalıtırarak. İnsan gücüne ihtiyaç kalmadıını gösterdi.

1867 yılında EDOUX adında Fransız mühendis uluslar arası Paris sergisi munasebetiyle yeni bir kaldırma makinesi yaptı ve adını ASANSÖR (Asseneeur) koydu bu makine ziyarete gelen misafirleri en yüksek noktaya kadar çıkartıp indiriyordu.1878 yılında yine Paris sergisinde EDOUX Asansör ile 62.5 metreye yükseklie çıkarmayı baardı.1880 yılında bu kez Alman fizikçı ERNER VAN SİEMENS yeni bir bulu ortaya çıkardı. MANNHEİM sergisinde Elektrikten faydalandı. 1889 yılında Pariste açılan bir sergide ünlü fransız Mühendis EİFFEL adını ölümsüzletirdii birde asansör kurdu ve insanlar zahmetsiz bu kuleye çıkararak Parisi seyretdirdi..

Çok deil tam 3 yıl sonra Ülkemizde İstanbul'da tarihin saklı olduu bir kent Altın Boynuz'un büyüleyici güzelliine bakan otelde (Pera palas), Orient Expres yolcularını aırlamak için 1892 yılında Fransız Mimar Alxander Valley tarafından ina edilmitir.

Beyolu'nda ilk elektrik kullanan bina olmakla birlikte, Türkiye'nin en eski elektrikli asansörüde Pera Palas otelinde bulunmaktadır. (1892) Otelin en güzel köelerinden birini oluturan asırlık asansör adeta Pera Palas'la bütünlemi, yenilerine ta çıkarırcasına günümüze kadar güzelliini ve ihtiamını koruyarak gelmitir. 5 kii (400)kg bir aırlık taıyabilen asansörün haftada bir bakımı ve yılda birkezde muayenesi yapılmaktadır. Bir Liftboy'un idare ettii asansörde imdiye kadar önemli bir kazanın meydana gelmemesi yüzyıllık asansörün gurur kaynaı olmutur.

Tam 15 yıl sonra Ülkemizin ve Ege bölgemizin incisi olan İZMİR’de 1907 yılında Musevi Vatandaımız olan Nesim Levi tarafından Karata semtinde bir Asansör kuruldu,Özelikle yalı ve sakatların kullanımı gayesi yapılan bu asansör önceleri su buharı ile çalııyordu bu gün ise Elektrikle çalııyor.

Bu yapı İzmirin tarihi asansör kulesiydi 60 metre yükseklikte olan bu kulede 55 metre seyir mesafeli iki asansör bulunuyor yakın bir düöme kadar bozuk olan asansörler 1995 yılında ACE olarak tarafımızdan restore edilmi ve yenilenemitir. Asansörün üst katında dinlenmeniz ve İzmir körvezinin esiz manzarasını seyretmenizi olanak salayan bir kaffe ve resturant bulunmakatadır.

Bu tarihlerden birkaç yıl arayla özelikle İstanbulun Beyolu semtinde bir çok asansör ina edilmi ne yazıki bunlar yapılam imar tadilatlarında yada yıkılan binaların yerine yenilerin yapılması süreti ile bu tarihi asansörler yok olmutur.

19.yüz yılın balarında dünyada asansörlerde yapılan teknolojik devrimler sayesinde hızla ivme kazanarak Uluslar arası dev firmalar kurulmu ve asasörde adeta bir teknolojik devrim yaratılmıtır.

Bu gün bu asansörler hızları saniyede 8 metre olan ve 400 metreye kadar yükselen asansörle yapılmakta üstelik bu asansörler rahatlıkla 20-25 kiiyi taıyabilen akıllı asansörlerdir.

Akıllı asansörler den çok kısa olarak söz etmek gerekirse bu asansörler bina yolcu trafine göre tasarlanmı,hatta otmasyon sistemi sayesinde yolcunun kullanım alıkanlıkları takip ederek Örnein: hergün herhangi bir kattan asansöre binen yolcu birkaç gün sonra sistem sayesinde otomatik olarak algılanır o yolcuyu o katta hazır bekler.en önemlisi her hangi bir tehlike anında asansörün veri bankasında biriken bilgiler sayesin asansörlerin öncelikle hangi katlara yöneleceini kendisi belirler.Asansör dolduunda dier katlara uramadan gider ve vakit kaybının önüne geçerler.Ayrıca bu asansörler UPS beslemeli yapıldıı takdirde eleketrik kesilmelerinde veya jenarötör arızasında asansörlerin kat arasında kalması da önlenebilmektedir.