asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Asansr Terimleri
Asansr Terimleri PDF Yazdr E-postaAni frenlemeli güvenlik tertibatı
Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraüt sistemi

Araç asansörü (automobile elevator)
Kabini ticari olmayan motorlu araçları taıyacak boyutlarda yapılmı asansör.

Asansör (elevator)
Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düey veya tam düey dorultuya 15 dereceden daha az eimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taıyan bir araçtır.

Asansör boluu (elevator hoistway)
Kabin ve eer varsa karı aırlıın içinde hareket ettii boluktur. Bu boluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Asansör Kuyusu
Kabin ve varsa karı aırlık veya dengeleme aırlıının içinde hareket ettii boluk. Bu boluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Beyan Hızı (rated speed)
Asansörün tasarımlandıı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız deeri.

Beyan yükü
Asansörün tasarımlandıı taıma yükü deeri

Dengeleme Aırlıı
Kabin aırlıının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle

Elektrik güvenlik zinciri
Seri olarak balı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü

En küçük halat kopma yükü
Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına balı bir katsayının çarpımına eittir.

Etek
Kabin eii veya durak kapısı eiinden aaı doru düey dorultuda uzanan düzgün bir kısımdır.

Güvenlik Tertibatı (safety gear)
Aaı doru aırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karı aırlık veya dengeleme aırlıını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibat.

Hız regülatörü (overspeed governor)
Asansör belli bir hıza ulatıında tahrik tertibatını devre dıı bırakan ve gerektiinde güvenlik tertibarını çalıtıran bir düzen

İskelet
Kabin, karı aırlık veya dengeleme aırlıını taıyan, askı halatlarına balantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.

Kabin
Asansörün insan ve/veya yükleri taıyan bir parçası

Kabin bükülgen kablosu
Kabin ile kumanda tablosu arasındaki balantıyı salayan bükülgen kablo

Karı aırlık
Sürtünme ile tahriki salayan bir kütle

Kaymalı Güvenlik Tertibatı
Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekletii, kabin, karı aırlık veya dengeleme aırlıında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir deerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındıı bir güvenlik tertibatı.

Kılavuz Raylar
Kabin, karı aırlık veya dengeleme aırlıına kılavuzluk eden asansör kısımları

Kilit Açılma Bölgesi
Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge

Kullanıcı
Asansörden yararlanan kimse

Kullanılabilir Kabin alanı
Döemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalıması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabilecei alan.

Kuyu alt boluu
Kabinin gittii en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı

Kuyu üst boluu
Kabinin gittii üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı
Lamine Cam : 2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde ile birletirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı

Makara dairesi
Tahrik makinasının bulunmadıı, ancak makaralrın bulunduu, hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabilecei oda.

Makina dairesi
Makina veya makinaların bulunduu oda

Otomatik seviyeleme
Asansör durduktan sonra, yükleme ve boaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

Regülatör Halatı
Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıtırmak için kabin, karı aırlık veya dengeleme aırlıına balanan yardımcı halat.

Seviyeleme

Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyiletiren bir sistem.

 

Sürtünme tahrikli asansö

Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnaı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.

 

Tahrik makinası

Motor dahil olmak üzere, asansörün hareket etmesini ve durmasını salayan makina.

 

Tamburlu asansör, zincirli asansör 

 Zincirli asansör, sürtünme dıı yollarla tahrik edilen, zincir veya halatla asılı asansör.

 

Tampon

Hidrolik veya yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi salayan, hareket yolu sonundaki esnek bir durdurucu engel.

 

Yolcu

Asansör ile taınan herhangi bir ahıs.
 

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings