asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Yksek Yapı Ynetmelii
Yksek Yapı Ynetmelii PDF Yazdr E-posta
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKSEK YAPILAR YÖNETMELİİ

 

5- ASANSÖRLER

5.01- Binanın tipi ve konfor düzeyine göre teknik kriterler dikkate alınarak trafik hesabı yapılıp, asansör sayı, kapasite, hız ve kuyu ölçüleri belirlenecektir.

5.02- Asansörlerden en az bir tanesi yük, eya ve sedye taıma amacına uygun olarak yapılacaktır.

5.03- Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılamaz. Dört asansör pozisyonlandırıldıı takdirde ikierli gruplar halinde ayrılarak, araları yangına karı dayanıklı bir malzeme ile ayrılacaktır.

5.04- Asansörlerde, kabin kapısı olacak ve kabini havalandırmak için akü arj grubuna balı bir havalandırma düzenei bulundurulacaktır.

5.05- Yüksek hızlı asansörlerde (1 m/sn'nin üzerinde) tahrik sistemi kademesiz hız kontrol ilkelerine balı olarak seçilip tasarlanacaktır.

5.06- Asansörlerde kuyu altlarının meskun mahallerin (iskan edilen hacimler) üstüne gelmesi halinde karı aırlıklarda da mutlaka paraüt tertibatı yapılacaktır. 1m/sn'den yüksek hızda asansörlerde kaymalı fren sistemi kullanılacaktır.
Karı aırlık için paraüt donanımı yapılması halinde, bunun için kuyu ölçü tadilatı dikkate alınacaktır.

5.07- Konut dıında halkın toplu bulunduu (umuma açık) yapılarda trafik hesabı sonucu ortaya çıkan asansörlerden biri bedensel özürlülerin kullanımına uygun olarak düzenlenecektir. (Bkz. İmar Yönetmelii M.3.46)

5.08- Yangın anında asansörler; yangın ihbarı aldıklarında kapılarını açmadan dorultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkı katına dönecek ve kapıları açık bekleyecektir. Ancak, asansörler gerektiinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktır.
Asansörler yangın ihbarı aldıklarında kat ve koridor çarılarını kabul etmeyecektir.
Yangın anında asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için kuyu basınçlandırma ünitelerinin kurulması zorunludur. Deprem anında ise; asansörler, ihbarı aldıklarında en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek ekilde programlanacaktır.

5.09- Asansör kat kapılarının yangına dayanıklılık sınıfı F 90 olacaktır.

5.10- 51.00 metreden daha yüksek, toplam brüt inaat alanı 15.000 m2'yi aan konut dıı yapılarda, ayrıca itfaiyenin kullanımı için en az bir tane yangın asansörü yapılacaktır. Bu asansör itfaiye merdiveni çekirdeinde olabilecei gibi bu merdivenle balantılı bir bölümde de yer alabilir.
İtfaiye asansörünün kabin alanı min 1.50 m2, taıma kapasitesi min 630 kg, hızı zemin kattan en üst kata 1 dakikada eriecek hızda olacak ve enerji kesilmesi halinde jeneratöre balı olacaktır.
İtfaiye asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanılabilir olacaktır. Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve kabloları 2 saat yangına karı dayanıklı olacaktır. Asansör boluu içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.
 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings