asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Asansr Kazaları
Asansr Kazaları PDF Yazdr E-posta

 

 

ASANSÖR KAZALARININ TEMEL NEDENLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

Tüm önlemlere ve bilgilendirmelere ramen, ülkemizde asansör kazaları ile hala çok sayıda karılaılmaktadır. Pek çok teknik alandan olduu gibi burada da kazaların ana sebebi insan davranılarıdır. Çada ve planlı bir kentleme oluumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalardaki asansör sistemlerinin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde kullanılmakta olan asansörlerin güvenli ve çalıır durumda olmaması konusunda yıllardır yaygın bir ikayet ve yakınma vardır. Gerekli koullara ve güvenlie sahip olamayan asansörlerden  ölümcül ve yaralanma eklinde olan kazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu kazaların en baında asansörlerdeki yapım hataları ve kullanım sırasındaki hatalar neden olmaktadır.  Asansörlerin periyodik kontrolü, asansörlerde bulunan eksik ve hataların giderilmesi, öncelikle can güvenlii açısından önemli olduu gibi, 20 Şubat 2003 tarihinde  yayınlanarak yürürlüe giren Asansör Yönetmeliinin Belediyelere ve Belediye sınırları dıındaki yapılar için valiliklere verdii yükümlülükten dolayı da yasal bir zorunluluktur. Her gün evde, çarıda ve i yerlerinde binilen asansörler ne derece güvenli? Asansörün kapısı açılır, karıda ayna görülür ve binilir. İnilecek veya çıkılacak katın dümesine basılır ve asansör hareket eder. Bu esnada kabinin güzellii ve konforu dikkat çeker, insanlar rahatlar. içlerini güven duygusu kaplar. 

Acaba gerçekten öyle mi?

·       Güvenli mi, binilen asansörlerin bakımları tam zamanında yapılmı mı?

·       Yılda bir kez, periyodik kontrolleri uzman bir mühendise yaptırılmı mı?

·       Apartman yöneticileri, bu ilerden sorumlu olduklarını biliyorlar mı? 

 

Tasarımından üretimine ve iletilmesine kadar her aamasında yasa, yönetmelik ve teknik standartlara uyulması, her aamada denetimlerin çok sıkı yapılması gerekmektedir. Çünkü insan hayatı söz konusudur.  Bina tesislerinin içersine en önemli kısımlardan biri olması gereken asansörler, maalesef gerektii kadar önem verilmemekte, binaların yapımı esnasında gerekli asansör boluklarının standartlardan uzak gerekli trafik hesabı yapılmadan seçilen asansörler ya da binaların amaç dıı kullanılması bu kazalarda önemli rol oynamaktadır. Binada yaptırılan asansöre takılan parçaların TSE normlarına uygunluk belgesi olmalıdır. Asansör montörleri mutlaka eitimli ve ustalık belgeli olmalıdır.  

 

ASANSÖRLERDE KARŞILAŞILAN KAZA TİPLERİ 

·       Asansörün frenlerinin devre dıı kalması, fren balatalarının aınması, fren tahrik kasnaı irtibatının kesilmi olması, tahrik gücünün yetersizlii, kumanda sistemi arızalarından kaynaklanan nedenlerle kontrolsüz aaı ya da yukarı yönde hareket ile kazalara neden olması.

·       Kabin katta yokken kat kapısının açılması sonucu oluan kazalar

·       Kapısız kabinlerde, kabin hareket halinde iken kabin ve kuyu duvarı arasına sıkımalar sonucu oluan kazalar

·       Ara katlarda kabin içindeki mahsur kalan kiilerin kurtarma yönergelerine uyulmadan bilinçsiz bir ekilde kabinden çıkmaya-çıkarılmaya çalımaları sonucu oluan kazalar

·       Bir yangın ve deprem anında asansörde mahsur kalınması sonucu oluan kazalar

·       Kabinin kat seviyesinde bulunmaması nedeniyle asansöre giri-çıkıta oluan kazalar

·       Otomatik kapılı asansörlerde kapının giri-çıkı sırasında kullanıcıları sıkıtırması ile oluan kazalar

·       Kabin içine konan yüklerin dengeli konumlandırılmamı olması ve seyir halinde bu yüklerin kayması sonucu oluabilecek kazalar  

·       Kazaların hangi düzeyde olursa olsun (ev asansörü, i yeri asansörü, hafif yaralı kazalar, aır yaralı kazalar) mutlaka bildirim zorunluluu salanmalıdır. Zaman zaman asansörlerin çocuklar tarafından oyun amaçlı kullanılması engellenmelidir.

 

 Asansör kazalarının yarıya yakını insandan kaynaklanır. Türk insanı biraz kurallara uymada daha dikkatsizdir. İnsandan kaynaklanan hata oranını teknik önlemle azaltmak mümkün deildir. Umumi asansörlerde kasten zarar verme olaylarına sık rastlanmakta , kasti zararı ve hasarı önlemek ise çok pahalı önlemler gerektirmektedir. Kullanım kolaylıı salamak, kazadan korunmak amacıyla fazla sayıda uyarı levhası koymak da kullanıcıya akınlık yaratır. Ayrıca bakım ve montaj esnasında kaza olumasında insancıl hataları önlemek zordur.  

KABİNSİZ KAPI AÇILMASI En sık rastlanan kaza tiplerinden biri olan kabin yokken kapı açılması durumu 2 ekilde  gerçeklemektedir :

Fi-kontaklarKat kapısının tam olarak kapanıp kapanmadıının anlaılmasını salar. Kilit üzerinde veya kilitten ayrı bir ekilde kapı üzerinde bulunabilir. Çalıma prensibi udur: Kapının hareketsiz olan kısmında yani kasa adı verilen kısmında iki adet kontak bulunur. Kanatta ise kapı tam olarak kapandıında bu kontaklara denk gelecek ekilde 2 adet fi bulunmaktadır. Bu fi ve kanatların ucunda balı oldukları bir elektrik devresi vardır. Kapı açık olduunda fi ve kontak birbirinden ayrı olduu için elektrik devresi kendini tamamlamayıp asansör çalımamaktadır. Kapı kapandıında, yani fi ve kontaklar birbirine dediinde elektrik devresi tamamlanır ve asansör çalıır. Şöntleme denilen olay da udur : Kapı kasasında bulunan kontaklar arasında iletken bir kabloyla bir balantı yapılır. Bu durumda elektrik devresi tamamlanmı olur ve kapının sinyal alan kumanda panosu kapı kapanmadıı halde yön verir ve kazalara sebebiyet verir. 

Kapı kilidiYine aynı ekilde kapı üzerinde bulunan  emniyet tedbirlerinden biridir. Fi-kontaktan farkı kilitleme özellii vardır, oysa fi-kontaın sadece kapının kapandıını haber verme özellii vardır, kilitleme özellii yoktur. Kilit u ekilde çalıır: Asıl kilit mekanizması kapı kasasında bulunur, kapı kanadında ise sadece kilit dilinin girecei bir delik ve kilidin ikinci emniyetini devreye sokacak bir pim bulunur. Kilit u ekilde çalıır. Prensip yine aynı fi-kontaktaki gibi fakat kilidin eletriksel devreyi tamamlaması kapının kilitlemesiyle oluur. Kanat kapandı ve fi-kontak devresi tamamlandı. Ardından kilit devreye giriyor ve pime çarpıyor, pim kilit dilinin ortasında bulunan pimi ileri iterek kilit dilinin bir kademe daha kanatta bulunan delie girmesi salanıyor. Kilidin iki kademe kanada girmesi kapının tam olarak kilitlendiini gösterir ve bu yine kilitte bulunan ve kilidin kapanmasıyla devresini tamamlayan elektriksel devre ile kumanda panosuna iletir ve asansör hareket alır. Şöntleme olayı da yine aynı ekilde kilitlerin ucunda bulunan kontaklar arasında iletken bir kabloyla köprü atılarak yapılır. Kapı kapalı, kilitli olmasa bile bu ekilde bir öntleme yapılmasıyla kumanda panosuna kapıların kapalı ve kilitli olduu sinyali verilir. Böyle bir durumda da kapılar açık olsa da asansör çalıır. Asansör hareket ederken kapılar açılabilir. Asansörün çalıabilmesi için hem fi-kontak hem de kilit devresinin tamamlanması  gerekmektedir.  

YILLIK KONTROL 

Yapının balı olduu belediyelerce veya belediye hudutları dıındaki yapılar için valiliklerce yılda en az bir defa her asansörün kontrolü yapılmalıdır. Ancak kadro konusunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yıllık kontrol iini, dıarıdan elektrik veya makine mühendislerine yaptırmalıdırlar.

 

KULLANANLARIN UYMASI GEREKENLER 

Asansör kullanan kiilerin aaıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Asansörün özelliine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgilere verecek, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktaracak ve görebilecekleri yerlere asacaklardır.

·       Asansör içinde kat arasında kalan kiilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması,

·       Asansöre 12 yaından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi·       Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadıına dikkat edilmesi

·       Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu iin süratle yapılması,

·       Asansör kullanıcısının kat arasında kaldıında kapı camını kırarak çıkmaya çalımaması

·       Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı tarafındaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin  veya eyaların temasına meydan verilmemesi

·       Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkı kapaından kendi baına çıkmaya çalımaması (bu kapak sadece dıardan kurtarmak isteyenler için kullanılır)

·       Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması

·       Kapısız kabinlerde kabinde yük varken yük ile kat kapısı arasında insan bulunmaması  

 

GENEL KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Asansörün çarılması :

·       Hangi kat ve dorultuya gitmek istediinizden emin olunuz, varsa yalnızca gidilecek yöne (aaı/yukarı) ait çaırma butonuna basınız.

·       Kabinden çıkmak isteyenlerin geçi yolu üzerinde durmayınız, geçie engel olmayacak bir yerde bekleyiniz

·       Asansör beklediiniz kata geldiinde, asansörün dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalımayınız, asansörün tekrar bulunduunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) dier asansörü kullanınız.

·       Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalımayınız, asansörün tekrar bulunduunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) dier asansörü kullanınız. 

Asansöre giri/çıkı :

·       Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör ve kat seviyesi farklılıkları olabilir, takılıp düebilirsiniz.

·       Çocukları, evcil hayvanları (kedi, köpek vs.) kontrol altında tutunuz.

·       Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracılııyla oluyorsa, kapıyı bu butona basarak açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalımayınız.

·       Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

Seyir halinde :

·       Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkıma olasılıı bulunan giysi ve eyalara dikkat ediniz.

·       Kabinde tutamak varsa tutunuz.

·       Kat göstergelerine (kat kapı numaralarına) dikkat ediniz ve izleyiniz

·       Asansörün durmasına karın, otomatik kabin kapılı asansörlerde kapı açma butonu ile de kapı açılamıyorsa imdat butonu ile dıarıdaki kiilerle irtibata geçiniz

·       Hiçbir ekilde kiisel çabalarla kabinden çıkmaya çalımayınız.  

 

 ASANSÖRLERDE GÜVENLİK KURALLARI 

·       Asansör içinde iki kat arasında kalan kiilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının kullanılması tehlikeli olduundan, kurtarma ilemi makine-motor gurubu üzerindeki el freni yardımıyla yapılmadır.

·       Makine dairesi kapısı veya giri kapaı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, ancak herhangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiinde anahtar bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kiilerde bulunmalıdır.

·       Kuyu boluuna kaıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan balayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyecei göz önünde bulundurulmalıdır.

·       Kabin giriine konulan fotosel ya da eik kontaı gibi güvenlik tertibatları (kabin ile duvar arasında sıkımaya önlemek için) mutlaka çalıır durumda tutulmalı, özellikle çocukların bunlarla oynamamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır.

·       Makine dairesi depo olarak kullanılmamalıdır

·       Makine dairesinde kolayca görülebilecek yere kurtarma talimatı asılmalıdır.

·       Makine dairesinde aydınlatma tesisatı çalıır durumda olmalıdır.

·       Kabin içinde bulunan  imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiinden acil aydınlatma kaynaından beslenmesi salanmalıdır.

·       Merdiven temizlii yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.

·       Tehlike anında önce DUR sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun gereksiz kullanılmaları önlenmelidir.

·       Bir yangın anında kaçı için asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır.

·       Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halindeyken bu yüklerin kaymaması için önlem alınmalıdır.    

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings