asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow İzmir BB İmar Ynetmelii
İzmir BB İmar Ynetmelii PDF Yazdr E-posta

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİİ

 

 

SADECE ASANSÖR İLE İLGİLİ BÖLÜM

 

İzmir’in yeni imar yönetmelii, Büyükehir Belediyesi Meclisi’nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüülerek yeniden ekillenmitir.

 

Asansörler 

Madde 48- Bina giri katından itibaren yükseklii 12.80 m.yi geçen ve 4’ten fazla katı bulunan konut yapıları ile, yükseklii 6.80 m.yi geçen ve 2’den fazla katı bulunan konut dıı yapılarda, giri katından itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar ve varsa iskan edilebilir bodrum katlara da inmek kouluyla kullanılan tüm katlara hizmet verecek ekilde, yürürlükteki Türk Standartları Enstitüsünün standartları ve Asansör Yönetmeliine uygun asansör tesisi zorunludur. 

Bina giri kat kotundan son kat kotuna kadar olan yükseklik veya bu yükseklik içindeki kat sayısı bu maddenin uygulanmasında asansör yapılması mecburiyetine esas alınacaktır. 

Yükseklii 12.80 m’yi geçen ve giriten itibaren daire adeti 20 den fazla olan meskenlerde (her iki artın bir arada gerçeklemesi halinde) çift asansör yapılması mecburidir. Yükseklii 12.80 m’yi geçen ve kat alanı 250 m2 den fazla olan ticari amaçlı (büro, ihanı, çarı, benzeri) yapılarda, her iki artın bir arada gerçeklemesi halinde, Elektrik ve Makine Mühendisleri Odaları Asansör Avan ve Uygulama Projeleri Hazırlama ve Teknik Esaslarında yer alan trafik hesabı yapılarak asansör sayısı tespit edilecektir. 

Binanın kat ve daire adedinin fazlalıı veya kullanma eklinin gerektirdii lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini arttırmaya balangıç katı olarak zemin kat yerine bodrum veya birinci katı kabul veya tayine belediye yetkilidir. İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası mümkün olan binalarda kat ilavesi halinde, ilave kat ile birlikte kat adedi bei ve bina yükseklii 15.80 m.yi geçmedii taktirde, asansör aranmayabilir veya asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmı olması nizami ekil ve ölçülerle merdiven yapılması artını ortadan kaldırmaz. Asansör makine daireleri yürürlükteki Türk Standartları Enstitüsü standartlarının gerektirdii minimum ölçülerde düzenlenebilir. Teknik koulların gerektirdii durumlarda bu alan % 30 kadar arttırılabilir. Asansörün yapılması ve iletilmesi ile ilgili hususlarda yukarıdaki hükümlerde dikkate alınarak yürürlükteki Asansör Yönetmelii ve Türk Standartları Enstitüsü standartları hükümlerine uyulur

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings