asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Yangın Ynetmelii
Yangın Ynetmelii PDF Yazdr E-posta

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması

 

SADECE ASANSÖRLER İLGİLİ BÖLÜMLERDİR 

 

ALTINCI BÖLÜM
Asansör
     Genel
    
Madde 62- Asansör sistemleri, TS 10922'ye uygun olarak imal ve tesis edilecektir.     Asansör kulesi ve makine dairesi yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılacaktır.      Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılmayacaktır. Dört asansör pozisyonlandırıldıı takdirde ikierli gruplar halinde ayrılarak, araları yangına 90 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılacaktır.      Asansör kovasında, en az 0.1 m² olmak üzere kova alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulmalı veya kuyular basınçlandırılmalıdır.      Yüksek binalarda, asansör kapıları duman sızdırmaz ve yangına en az 1 saat dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılmı olacaktır.     Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerde aaıdaki esaslar aranır.     a) Yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan dorultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkı katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek, ancak, asansörler gerektiinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktır.     b) Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çarılarını kabul etmeyecektir.     c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda deprem sensörü kullanılacak, asansörler deprem sırasında en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olacaktır.     

Acil durum asansörü
    
Madde 63- Yapı yükseklii 51.50 m'den daha fazla olan konut dıı yapılarda, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere en az 1 asansör yangın asansörü olarak düzenlenecektir.      Bu asansörler için her katta yangın güvenlik hacmi oluturulmalıdır.     Acil durum asansörünün kabin alanı en az 1.5 m², taıma kapasitesi en az 630 kg, hızı zemin kattan en üst kata 1 dakikada eriecek hızda olacak ve enerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girecek özellikte jeneratöre balı olacaktır.     Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanılabilir olacaktır.     Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve kabloları 2 saat yangına karı dayanıklı olacaktır. Asansör boluu içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.     Acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılacaktır.

     Bu asansör, kesintisiz bir güç kaynaından beslenecek ekilde tesis edilir.

 

 

İtfaiye Asansörü: Kullanımı dorudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında olan ve ek korunum uygulanmı özel asansördür.Asansörler kaçı yolu olarak kabul edilemez     

Yangın güvenlik holü
    
Madde 34- Kaçı merdivenlerine dumanın geçiini engellemek için yapılacak yangın güvenlik holleri, kullanıcıların kaçı yolu içindeki hareketini engellemeyecek biçimde tasarlanacak ve taban alanı 3 m²'den az olmayacaktır. Döemeye asansör holünde çıkı kapısına doru 1/200'ü amayacak bir eim verilecektir. Yanıcı madde içermeyen ve kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan koridor ve holler yangın güvenlik hacmi olarak kabul edilir
     

Araçların asansörle alındıı kapalı otoparklarda otomatik söndürme sisteminin yapılması zorunludur.

     Aaıda belirtilen yerler ile bütün kaçı yolları, toplanma için kullanılan yerler, asansör ve yürüyen merdivenler, yüksek risk oluturan hareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlar, elektrik daıtım ve jeneratör odaları, merkezi batarya ünitesi odaları, pompa istasyonları, ilkyardım ve emniyet ekipmanının bulunduu yerler, yangın uyarı butonları, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve dier yangınla mücadele ekipmanının bulunduu yerler, kapalı otoparklar ve benzeri bölümlerde, acil durum aydınlatması yapılacaktır.

 

     Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılmalıdır. 

 

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings